Going to watch QTH

Василий и Вячеслав прилетели в Бенин. Получили багаж и направились...